Dla wierzyciela

Komornik Sądowy Tomasz Stefanowski informuje, iż dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom.

Komornik dysponuje dostępem on-line do:

  1. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – pozwala to na odnalezienie majątku dłużnika w postaci nieruchomości lub wieczystego użytkowania już w chwili przyjęcia sprawy egzekucyjnej.
  2. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – pozwala to na ustalenie czy osoba objęta zapytaniem posiada zarejestrowany na siebie pojazd mechaniczny.
  3. E-Sąd – pozwala na wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz znaczne zaoszczędzenie kosztów prowadzonego postępowania.
  4. System OGNIVO - pozwala na ustalenie w jakim banku dłużnik posiada rachunek bankowy. Do tego projektu przyłączyło się obecnie 16 dużych banków oraz banki spółdzielcze.
  5. Dostęp do MSWiA w zakresie danych dłużnika takich jak: Pesel, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, które są niezbędne aby zidentyfikować inne składniki majątku dłużnika oraz adres jego zamieszkania.