Nieruchomości

udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 39 o powierzchni użytkowej 47 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane wg księgi wieczystej) położonego w miejscowości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 222/19

O B W I E S Z C Z E N I E

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - dane według księgi wieczystej) położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Piechoty 43

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 1963/17

O B W I E S Z C Z E N I E

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - Szczecin, ul. Metalowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul. Szafera 188C
tel. : 91 433 07 48 fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A. 55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 2287/15

O B W I E S Z C Z E N I E